مشاور حقوقی


مشاور حقوقی با دانشی که به قوانین و اصول حقوقی دارد می تواند کمک شایانی به سازمان ها ، ادارات و شرکت های خصوصی داشته باشد . مدیران و کسانی که صاحب نفع در آن سازمان می باشند با توجه به مسئولیت هایی که دارند با کمک مشاور می توانند تصمیمات درست تر و قانون مندتری بگیرند ، در خیلی از تصمیم هایی که مدیران  اجرایی می گیرند اگر از قوانین حقوقی خبر نداشته باشند، ممکن است متحمل ضررهای جبران ناپذیری مادی و معنوی شوند.

این روزها در بیشتر شرکت ها و سازمان های بزرگ قسمت مهمی به نام مشاور حقوقی وجود دارد که  از یک یا چند تن از کارشناسان مشاور حقوقی تشکیل شده است.

مشاوره حقوقی یک رفیق خوب در زندگی شما خواهد بود . امروزه با پیشرفت زندگی های صنعتی مسائل و مشکلات بشر نیز به همان نسبت پیشرفت کرده اند ، این مشکلات که روزی مشکلات معیشتی و روزمره بوده اند امروزه در شکل های دیگری نمود پیدا کرده است . قسمت بزرگی از مشکلاتی که هر فرد در طول زندگی قطعا با آن برخورد خواهد کرد مشکلات حقوقی است . این مشکلات زمینه های مختلفی چون ، خانوادگی ، کسب و کار ، عمومی ، قرارداد ها و … دارند . هنگامی که یک مشکل حقوقی پیدا می کنید به طور حداقل با توجه به روند بلند مدت رسیدگی شکایت ها در ایران ، در حدود شش ماه تا چند سال درگیر پرونده هستید . این مشکلات ، با توجه به پیچیدگی هایی که در خود دارند در بعضی مواقع سایر اعضای خانواده را شاید نیز درگیر خود بکنند .

ضرورت مشاوره حقوقی

امروزه مشاوره حقوقی های مختلفی ایجاد شده است برای مثال مرکز های مختلف به ارائه مشاوره های تلفنی ، اینترنتی و حضوری می پردازند . اگر مسئله شما قبل از تصمیم گیری است و همچنین موردی که در آن می خواهید تصمیم بگیرید آنقدر بزرگ نیست مشاوره های تلفنی به شما پیشنهاد می گردند ، استفاده از مشاوره های حضوری بیشتر برای مواقعی است که اتفاق ویژه ای برای شما افتاده باشد و یا توانایی توضیح و ارائه سند های مختلف را پشت تلفن نداشته باشید پس بهتر است با یک تماس کوچک تقاضای مشاوره حضوری بکنید .

وظایف مشاور حقوقی

مشاور حقوقی بر خلاف یک وکیل دادگستری می تواند به هر دو طرف در رابطه با پرونده شان به آن ها مشاوره بدهد . در اغلب موارد ، وکیل نماینده «شاکی» یا «متقاضی» خواهد بود ، اما یک مشاور می تواند با هر دو طرف کار کند . چرا که اساس کار وی این است که در ساعت مشخصی به موکلین مشخصی وقت مشاوره حقوقی بدهد و بتواند آن ها را در روند پیگیری پرونده هدایت کند.
هنگامی که وکیل ، مقدمات دفاع از یک پرونده را تدارک دیده است ، باید با دادگاه هماهنگ شود ، اسناد محرمانه داده شود و یک شماره پرونده تعیین گردد . هزینه هایی مربوط به این مسئله وجود دارد که اجتناب ناپذیر است و باید پرداخت شود .
در اکثر کشورها ، اگر یک زن و شوهر بدون فرزند باشند ، طلاق آنها به صورت اداری انجام می شود ، به این معنی که پرونده ها توسط یک قاضی بدون یک دادرسی امضا خواهد شد . اما هنگامی که یک زن و شوهر دارای فرزندان است و یا یک قرارداد غیرمعمول پیچیده دارند ، معمولا باید به دادگاه بروند و آن جا بر سر مسائل این چنینی به یک توافق برسند ، اما یک مشاور نیازی به انجام این قبیل اقدامات ندارد و تنها در همین زمینه ها و بدون حضور در دادگاه به موکلین مشاوره دهد .

مهارت های یک مشاور حقوقی

یک مشاور حقوقی خوب و حاذق باید به همه قوانین مرتبط حقوقی  آشنا باشد و در عین حال مسلط باشد .

اتخاذ تصمیم درست و به موقع در شرایط مهم و حساس

یک مشاور حقوقی خوب باید سخن ور خوبی باشد و این توانایی را داشته باشد که بتواند دیگران را متقاعد کند .

اسناد و مدارک یک سازمان یا شرکت که به یک مشاور حقوقی سپرده می شوند بسیار با ارزش هستند . بنابراین مشاور حقوقی باید نسبت به آن ها امانت دار باشد .

داشتن صداقت و تعهد

مشاور حقوقی علاوه بر دانش حقوقی باید بتواند تخصص خود را در زمینه امور شرکت مربوطه به کار ببندد و در زمینه حقوقی مورد نیاز آن سازمان متبحر باشد .

باید بتواند در شرایط مختلف قدرت تجزیه و تحلیل مناسب مسائل را داشته باشد .

دانستن خیلی از نقاط ضعف و یا قدرت یک سازمان یا شرکت برای رقیبان در آن عرصه بسیار جالب توجه است ، بنابراین مشاور حقوقی که از تمامی این موارد آگاه است باید نسبت به آن ها راز دار باش و اسرار سازمان را افشا نکند .

تماس با ما