این یک تست است

2020-08-18
ورشکستگی تاجر

ورشکستگی تاجر – مرگ اقتصادی

ورشکستگی چیست؟ اگر تاجر ورشکسته (اعم از شخص حقیقی یا شخص حقوقی)، در تأدیه وجوهی که بر عهده اوست، دچار توقف گردد، به واسطه این توقف […]
2020-08-18
حکم جلب حقوقی

حکم جلب حقوقی و کیفری

حکم جلب چیست؟ حکم جلب لغتی عامیانه است که در حقوق به آن حکم جلب در امور حقوقی یا دستور جلب گفته می‌شود؛ در اصطلاح حقوق، […]
2020-07-04
رابطه کارگری و کارفرمایی

رابطه کارگری و کارفرمایی

اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی […]
2020-08-31
الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم سند رسمی و بررسی دعوای الزام به تنظیم آن یکی از مشکلاتی که به تبع خرید و فروش ملک، خریداران را با مشکل مواجه می‌کند، […]
2020-09-02
دعاوی اعسار از هزینه دادرسی

دعاوی اعسار از هزینه دادرسی

دعاوی اعسار چیست؟ اعسار در حقوق، در مورد فردي به كار مي‌رود كه به جهت عدم كفايت يا در دسترس نبودن دارايي، قدرت پرداخت بدهي يا […]
2021-05-07
قانون کار و نمونه قرارداد کاری

قانون کار و نمونه قرارداد کاری

قانون کار در این مقاله قانون کار و مواردی از قرارداد کار را توضیح خواهیم داد. قطعا یکی از اصول اولیه و اساسی برای شروع انجام […]
2020-09-01
اعاده دادرسی حقوقی

پیگیری اعاده دادرسی حقوقی و کیفری

اعاده دادرسی حقوقی و کیفری اعاده دادرسی، روش فوق‌العاده‌ای است که حتی پس از قطعیت حکم در جهت جلوگیری از تضییع حقوق معترض، پیش بینی شده […]
2020-08-26
وکیل متخصص امور ملکی

بهترین وکیل متخصص دعاوی ملکی

نقش وکیل ملکی و وکالت نامه در معاملات ملکی معامله خرید و فروش ملک همراه وکیل متخصص دعاوی ملکی و وکالتنامه هر شخص حقیقی می تواند […]
2020-09-08
مطالبه خسارت تاخیر تادیه

مطالبه خسارت تاخیر تادیه یا دیرکرد پول

مطالبه خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی خسارت تاخیر پرداخت آیا هزینه دادرسی خسارت تاخیر تادیه، مرحله تجدید نظر خواهی بر مبنای محکوم به (خواسته اصلی […]