سلام این یک تست می باشد.

2020-08-05
نحوه اجرای قصاص

نحوه اجرای قصاص/دریافت دیه

چگونگی نحوه اجرای قصاص یا دریافت دیه در صورت تعدد قاتل در یک تقسیم بندی کلی می توان گفت قتل به دو دسته عمدی و غیر […]
2020-10-11
جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری چیست؟ و چه مجازاتی دارد؟

آشنایی با جرم کلاهبرداری و مجازات آن قانون گذار برای تمام جرم‌هایی که ممکن است، اتفاق بیفتد، قانون هایی را وضع می‌کند. یکی از این جرایم، […]
2021-03-27
دعاوی قرارداد و الزام به تنظیم سند در قرارداد مشارکت

دعاوی قرارداد و الزام به تنظیم سند در قرارداد مشارکت

تعداد زیادی از دعاوی که در دادگاه مطرح می‌شود، مربوط به انواع قراردادهای منعقد شده می‌باشد. دعاوی قرارداد و مشارکت، جز پرونده‌های تخصصی و مهم قضایی […]
2020-09-02
دعاوی اعسار از هزینه دادرسی

دعاوی اعسار از هزینه دادرسی

دعاوی اعسار چیست؟ اعسار در حقوق، در مورد فردي به كار مي‌رود كه به جهت عدم كفايت يا در دسترس نبودن دارايي، قدرت پرداخت بدهي يا […]
2020-09-01
اعاده دادرسی حقوقی

پیگیری اعاده دادرسی حقوقی و کیفری

اعاده دادرسی حقوقی و کیفری اعاده دادرسی، روش فوق‌العاده‌ای است که حتی پس از قطعیت حکم در جهت جلوگیری از تضییع حقوق معترض، پیش بینی شده […]
2020-08-22
شرایط عقد هبه

شرایط عقد هبه/شرایط قانونی عقد هبه

عقد هبه چیست؟ در تعریف عقد هبه در ماده ۷۹۵ قانون مدنی مقرر می دارد، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را […]
2020-07-22
دعاوی مربوط به سفته

دعاوی مربوط به سفته و نحوه مطالبه آن

دعاوی مربوط به سفته در پاسخ به این سوال که سفته چیست و چه استفاده ای می توان از آن داشت، می توان گفت که: سفته […]
2020-09-09
تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری

تفاوت دعاوی حقوقی و کیفری چیست؟

دعاوی حقوقی چیست؟  دعاوی حقوقی مرتبط به حقوق افراد و جبران خسارت ناشی از نقض این حقوق است. این حقوق اغلب در قانون مدنی مشخص شده […]
2020-07-16
تعیین و تغییر نام خانوادگی

تعیین و تغییر نام خانوادگی و شرایط آن

شرایط تعیین و تغییر نام خانوادگی تغییر نام و نام خانوادگی یکی از دعوی در حال حاضر است که دادگاه ها یا مراجع قضایی را مشغول […]